Safetum kattokuvitus matala

Safetum-palvelu­sopimus yrityksille. Mitattavaa työ­turvallisuutta 24/7.

Työpaikkojen tapaturmat maksavat lukuisia ihmishenkiä joka vuosi. Ja jokaista vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu noin 600 läheltä piti -tilannetta.

Turvallisuus­havaintojen kerääminen vähentää tutkitusti vahinkoja ja tapaturmia. Siksi Safetum-palvelusopimus yhdistää asiantuntijapalvelun ja aktiivisen työyhteisön osallistamisen. Turvallisuusindeksi muuttaa työturvallisuuden seurattavaan ja hallinnoitavaan muotoon. Rakennetaan yhdessä työpaikan turvallisuuskulttuuria.

safetum martela 07
Tehdään turvallisuudesta koko työyhteisön asia.
Safetum-palvelusopimus
Palvelusopimus edullisella kuukausihinnoittelulla räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Kokonaisuus voi kattaa sekä mobiilipalvelun että asiantuntijapalvelut tai ainoastaan toisen näistä osa-alueista. Palvelun avulla turvallisuushavaintojen ilmoittaminen, käsittely sekä vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi käyvät kätevästi. Monipuoliset työturvallisuuskoulutukset nostavat työyhteisön turvallisuuden uudelle tasolle.
Miksi valita Safetum-palvelu­sopimus

Kun ilmoittaminen käy kätevästi älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, on kynnys turvallisuushavaintojen tekemiseen matala. Esimiehet ja johto hoitavat havaintojen käsittelyn keskitetysti verkkopalvelussa, ja ilmoittaja saa automaattisesti tiedon ilmoituksensa käsittelystä ja korjaustoimenpiteistä.

 • Safetum-mobiilipalvelun kautta havainnot ohjautuvat automaattisesti oikealle käsittelijälle

 • Työturvallisuudesta vastaavat henkilöt välttyvät aikaavievältä ja kalliilta papereiden pyörittelyltä

 • Palvelu tilastoi automaattisesti havaintojen määrät ja käsittelyajat

 • Tilastoja tutkimalla selviävät vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden perimmäiset syyt

 • Tilastoja voi hyödyntää tapaturmataajuuden seurannassa

Työn vaarojen ja riskien opastettu arviointi

Palvelun avulla arvioit työn vaaroja ja riskejä opastetusti. Ohjaudut eteenpäin askel askeleelta ja saat samalla ohjeistusta puutteiden korjaamiseen. Vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin tuloksena muodostuu turvallisuusindeksi, joka mahdollistaa työturvallisuuden tavoitteellisen kehittämisen.

 • Opastettu palvelu tekee työn vaarojen selvittämisestä ja riskien arvioinnista helppoa

 • Palvelu kulkee arviointikierroksella mukanasi puhelimessa tai tabletilla

 • Excel-kaaviot tai paperiset arviointilomakkeet jäävät yrityksenne osalta historiaan

Turvallisuuskävelyt (Safety walks)
 • Safetum –mobiilipalvelulla teet turvallisuuskävelyt suoraan kohteessa ja kirjaat puutteet helposti.

 • Korjaavien toimenpiteiden suorittaminen vastuutetaan palvelun avulla oikeille henkilöille.

 • Turvallisuuskävelyiden tarkastuslistat laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijamme ovat aina valmiita auttamaan työturvallisuusasioissa. Osana palvelusopimusta tarjoamme asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.

 • Räätälöidyt työturvallisuusluennot ja -koulutukset

 • Hätäensiapukoulutukset

 • Poistumisharjoitukset

 • Alkusammutuskoulutukset

 • Pelastussuunnitelmat

 • Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen

 • Työn vaarojen selvittämisessä ja riskien arvioinnissa

Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan
Näin Safetum-mobiili­palvelu toimii

Palvelumme innostaa koko työyhteistön osallistumaan turvallisuuden parantamiseen. Lisätietota työnantajan turvallisuuden lakisääteisistä velvoitteista löydät Välty vahingoilta -sivulta.

1.
Valokuvaa havainto ja ilmoita havainnosta alle minuutissa älypuhelimella
2.
Havainto siirtyy reaaliajassa esimiehelle käsiteltäväksi
3.
Esimies määrittelee korjaavat toimenpiteet ja vastuuhenkilön niiden hoitamiseen
4.
Työntekijä saa tiedon käsittelyn etenemisestä automaattisesti sähköpostiinsa
5.
Kun korjaavat toimenpiteet on tehty, esimies kuittaa havainnon valmiiksi ja dokumentoi tehdyt toimenpiteet