arrow-blur-depth-of-field-134065

Välty vahingoilta. Vastuut ja velvoitteet.

Liian usein turvallisuusasiat ovat pöydällä vasta, kun vahinko on jo tapahtunut. Siksi kiinteistö- ja työturvallisuuden lähtökohta onkin ajantasainen ja selkokielinen tieto. Ennakointi edellyttää pelkkien lakipykälien yli ulottuvaa ymmärrystä siitä, kuka on vastuussa ja mitkä ovat turvallisuuteen liittyvät velvoitteet.

1
Kuka on vastuussa turvallisuudesta?

Taloyhtiöt

Taloyhtiön hallituksella on lakisääteinen vastuu pelastussuunnitelman laatimisesta. Käytännössä kuitenkin määräysten mukainen pelastussuunnittelu ja vaatimusten noudattaminen on usein ulkoistettu taloyhtiön hallituksen toimesta isännöitsijälle. Poikkeuksena ovat pienet taloyhtiöt, joissa hallitus vastaa pelastussuunnittelusta kokonaisuudessaan.

Kuntien ja kaupunkien vuokratalot

Kuntien ja kaupunkien vuokra-asuntojen osalta vastuu pelastussuunnittelusta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Käytännössä suunnitelmallisesta turvallisuudesta vastaa siis vuokrakiinteistön kiinteistöpäällikkö.

Liikekiinteistöt

Liiketilojen kohdalla lakisääteinen vastuu pelastussuunnittelusta on kiinteistön omistajalla, toiminnan harjoittajalla tai toimitilan haltijalla. Näin ollen yksityisomisteisissa, pienemmissä liiketiloissa turvallisuusasiat saattavat olla suoraan yrittäjän tai esimerkiksi toimitusjohtajan tontilla. Tavallisesti liiketilojen turvallisuudesta ja vahinkojen ennaltaehkäisystä vastaa kuitenkin kiinteistöpäällikkö.

2
Mitkä ovat lakisääteiset velvoitteet?

Turvallisuuden ytimessä: Omatoiminen varautuminen

Kiinteistöturvallisuus on vahinkojen ennaltaehkäisyä. Siksi pelastuslaissa asetettu omatoiminen varautuminen on pykälistä tärkein (Pelastuslaki 3. luku, 14 §) . Se velvoittaa turvallisuudesta vastaavaa tahoa ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautumaan ihmishenkien, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen sekä pelastustoimenpiteisiin vaaratilanteessa. Varautumiseen kuuluu olennaisena osana aito, riskikartoitukseen perustuva ymmärrys kiinteistön turvallisuusriskeistä.

undefined

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on omatoimisen varautumisen dokumentaatio, joka sisältää tietoa riskiarvioinnin johtopäätelmistä, tilojen turvallisuusjärjestelyistä sekä vaaratilanteessa asukkaille tapahtuvasta viestinnästä.

undefined

Laitteiden ja ilmanvaihdon kunnossapito

Laki edellyttää pelastusturvallisuuslaitteiden ja -varusteiden säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi palovaroittimien ja sammutuskaluston asianmukaista toimintakunnossa pitämistä. Laissa on säädetty myös velvollisuus ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa.

undefined

Palo- ja poistumisturvallisuus

Lain mukaan palo- ja poistumisturvallisuudesta tulee huolehtia ennakoiden. Käytännössä tämä tarkoittaa kiinteistön tai rakennuksen tulipalo- tai muiden vaaratilanteiden ennalta ehkäisyä sekä kulkureittien sekä pelastusteiden esteettömyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.