Safetum kattokuvitus matala

Safetum-palvelusopimus. Mitattavaa turvallisuutta 24/7.

Pelkkä suunnitelma ei pelasta, vaan tarvitaan tekoja. Turvallisuusindeksi kertoo kiinteistösi ajantasaisen turvallisuuden tason. Me kartoitamme riskit ja hoidamme turvallisuutta vahinkojen sijaan. Näin sinä voit kantaa vastuusi vähemmin huolin.

all-bong-101861-unsplash
Ota taloyhtiön pelastusturvallisuus haltuun yhdellä kuukausihintaisella palvelusopimuksella ilman alkuinvestointia.
1) Safetum-palvelusopimus
34 €/kk
Pelastusturvallisuuden kokonaisuus kuukausihintaisella palvelusopimuksella ilman alkuinvestointia. Palvelusopimus kattaa pelastusturvallisuuden mittaamisen, seurannan, suunnittelun ja viestinnän. Avaa "lue lisää" kohta ja tutustu tarkemmin.
Pelastusturvallisuuden seuranta ja mittaaminen
  • Safetum-asiantuntijan suorittama turvallisuusindeksin mittaus riskitarkastuksella

  • Riskistarkastuksessa Safetumin asiantuntija mittaa keskimäärin 175 osa-aluetta kattavan kiinteistön turvallisuusindeksin

  • Riskihavainnot, valokuvat ja lakiviitteet näet suoraan mobiilissa sekä pääset seuraamaan ja käsittelemään havaintoja

  • 24/7 reaaliaikainen turvallisuuden mobiiliseuranta ja muistutuspalvelu

  • Tilastoihin perustuva korjaavien toimien suunnittelu ja toimenpidesuositukset riskien ennaltaehkäisemiseksi

Viestintä ja suunnittelu
  • 24/7 mobiilipalvelu kiinteistön käyttäjille

  • Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja päivitys asiantuntijan toimesta

  • Ei erillistä kustannusta pelastussuunnitelman laadinnasta tai päivityksestä

  • Turvallisuusviestintä pelastussuunnitelmasta ja ohjeista (mobiili, paperi, pdf) kiinteistön käyttäjille

  • Turvallisuustilastot ja asiantuntijamme ovat käytössäsi turvallisuusjohtamisen ja viestinnän tukena

2) Lisää paloturvallisuuslaitteiden vuosihuollot
3) Turvallisuuden ylläpito yhteensä:
34 €/kk
Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan
Näin Safetum turvaa selustasi.

Palvelumme auttaa sinua kantamaan vastuusi. Voit lukea lisää turvallisuuden lakisääteisistä velvoitteista Vältyt vahingoilta -sivuilta

1.
Riskitarkastus ja turvallisuusindeksin mittaaminen
2.
Riskien analysointi ja toimenpidesuositukset
3.
Havaittujen riskien korjaaminen ja paloturvallisuuslaitteiden vuosihuollot.
4.
Turvallisuuden jatkuva seuranta
5.
Pelastussuunnitelman ylläpito ja turvallisuusviestintä