Henna Vuolteenaho Blogi
08.04.2019

Henna Vuolteenaho

Turvallisuusasiantuntija

Safetum Oy

Viestintä, tiedottaminen ja turvallisuus­koulutukset - keskeinen osa kiinteistön riskien­hallintaa

"Turvallisuustiedottamisen ja –koulutuksen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Turvallisuustietouden vaikutus kiinteistön ja sen käyttäjien turvallisuuteen on merkittävä. Pääsin toteamaan tämän jälleen kerran muutama viikko sitten."

Odottelen vasta valmistuneen asuinrakennuksen edustalla kiinteistön edustajia ja ihastelen hienoa rakennusta. Osoitemerkinnät ja tonttiopasteet tuovat uutuutta kiiltelevään rakennukseen vielä lisää ryhtiä. Odotan jo, että pääsen kiertämään kiinteistön turvallisuusnäkökulmasta.

Sisälle päästyämme huomasin oitis, että kyseessä ei olekaan mikään ihan tavallinen asuinkiinteistö. Tiesin jo etukäteen, että kohteessa on senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja ja yhdessä kerroksessa ryhmäkoti hoivaa tarvitseville vanhuksille. Yllätyksenä tuli kuitenkin turvallisuustekniikan määrä – sekä minulle että kiinteistön edustajalle.

Kierroksen edetessä enemmän ja enemmän keskustelua herätti se, että mitä kaikkea turvallisuustekniikkaa tiloissa on ja mikä järjestelmä kattaa mitkäkin tilat. Erityisesti askarrutti se, miten turvallisuustekniikka vaikuttaa asukkaiden turvallisuuteen ja mitä kaikkea heidän pitää tietää, jotta esimerkiksi hätätilanteessa toimiminen onnistuu. Mitä ryhmäkodin henkilökunta tekee ja mitä sille kuuluu? Miten asukkaat toimivat?

Liian usein tuudittaudutaan siihen, että meillä on täällä esimerkiksi paloilmoitin ja käsisammuttimet eli kaikki on hyvin. Tällöin unohdetaan kuitenkin se kuinka tärkeää on tiedottaminen turvallisuusasioista. Tekniset laitteet eivät yksinään pelasta ihmishenkiä vaan ovat auttamassa meitä ja minimoimassa vahinkoja, jos jotain tapahtuu. Asukkailla ja henkilökunnalla pitääkin olla tiedossa, mitä varten mikäkin laitteisto on olemassa, miten se vaikuttaa heidän toimintaansa ja miten toimitaan hätätilanteessa. Ilman tiedottamista tieto turvallisuusasioista ei välity niille, jotka voivat toiminnallaan vaikuttaa kiinteistön ja siellä toimivien turvallisuuteen.

Tässä kyseisessä talossa oli paloilmoitin vain yleisissä tiloissa ja ryhmäkodissa. Asuinhuoneistoissa olikin vain sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Tämä herätti paljon kysymyksiä. Eikö kaikista menekään hälytystä hätäkeskukseen? Entä, jos palokellot soivat? Mitä asukkaat silloin tekevät? Entä automaattinen sammutusjärjestelmä, milloin se toimii? Mitä asukkaiden pitää siitä tietää? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme pelastustarkastuksella kiinteistön edustajan kanssa vastauksen. Tästä lähdettiin rakentamaan tiedotteita taloon muuttavilla sekä miettimään ryhmäkodin henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen sisältöä.

Tässä esimerkissä talossa on turvatekniikkaa. Kaikissa ei ole. Myös tämä pitää tiedostaa ja toimintamallit sekä ohjeet laatia tilanteen pohjalta eli huomioida tämäkin tilanne tiedottamisessa. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun kuulen kysymyksen: ”Mitä? Eikö meillä ole palovaroittimia?” Usein tämä tulee vastaan etenkin työpaikoilla, mutta silloin tällöin myös asuinkiinteistöissä, kun tarkastellaan yleisiä tiloja.

Halusin tällä kertaa nostaa ajatuksia siitä, kuinka tärkeää on perehtyä juuri kyseisen kiinteistön tiloihin ja turvallisuuteen - miettiä riskejä ja toimintatapoja juuri kyseisen kiinteistön kohdalla. Joihinkin yleiset toimintaohjeet pätevät, joihinkin eivät. Tärkeintä kuitenkin on, että kiinteistön käyttäjillä on tiedossa miten vaaratilanteita voidaan ennalta ehkäistä, miten vaaratilanteista saadaan tieto ja miten toimitaan, jos jotakin kuitenkin tapahtuu. Tiedottaminen ja turvallisuuskoulutukset ovat siis kaiken A ja O.

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.