Miko Kortesalo mv 1024x547 E
11.04.2019

Miko Kortesalo

Riskipäällikkö

Safetum Oy

Työ­turvallisuus parantaa tuottavuutta

"Työturvallisuushavaintojen sähköinen hallinta helpottaa työturvallisuuspuutteiden korjaamista, parantaa turvallisuutta ja kohentaa työpaikan tuottavuutta."

Työturvallisuuspuutteiden ilmoittaminen ja ongelmakohtien poistaminen on tehokkain tapa torjua vahinkoja. Tämä koskee kaikkia yrityksiä, yhteisöjä sekä kiinteistöjä.Työpaikoilla turvallisuushavaintojen ilmoittaminen on lakisääteinen ja jokaista työntekijää koskeva velvollisuus.

Turvallisuushavainnot ilmoitetaan useimmilla työpaikoilla edelleen perinteisesti: kerrotaan esimiehelle tai kirjoitetaan lapulle. Esimies muistaa tai unohtaa, mitä on kuullut. Paperilaput hukkuvat tai päätyvät mappiin. Työturvallisuushavaintoja koskeneet puutteet jäävät korjaamatta.

Investointi työturvallisuuteen parantaa tuottavuutta

Tarvitaan uusi toimintatapa, joka takaa, että turvallisuuspuutteet korjataan ja ilmoittaja saa tiedon korjaustoimenpiteistä. On myös tärkeää, että organisaation turvallisuudesta vastaavat henkilöt voivat seurata turvallisuustilanteen muutoksia mahdollisimman helposti ja reaaliaikaisesti.

– Turvallisuushavaintojen kirjaaminen sähköisellä työkalulla helpottaa merkittävästi ilmoitusten tekemistä, kun kuka tahansa voi ottaa tilanteesta valokuvan ja kirjoittaa muutamalla sanalla, mikä ongelma on. Vastuuhenkilö saa tästä välittömästi tiedon. Jos puute on vakava, ongelma voidaan korjata heti. Ilmoittaja saa tiedon, milloin ilmoitus on otettu käsittelyn ja milloin asia on hoidettu, Safetumin työturvallisuuspalveluiden riskipäällikkö Miko Kortesalo sanoo.

Organisaation kattava turvallisuushavaintojen kirjaaminen ja ongelmakohtien nopea korjaaminen vähentää tapaturmia ja niistä aiheutuvia sairaslomia. Työntekijän suojeleminen onnettomuuksilta on jokaisen työpaikan toiminnan ytimessä. Investointi ennakoivaan työturvallisuuteen on myös taloudellisesti järkevää.

Työn vaaratekijät osaksi perehdytystä

Työturvallisuuden parantaminen ja turvallisuushavaintojen tekeminen eivät ole yksin raskaan teollisuuden ja logistiikka-alan asia, vaan sitä tarvitaan yhtälailla kaupassa, palveluissa ja toimistotyössä. Psykososiaalinen työturvallisuus kuormitus ja ergonomia ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin fyysinen ja mekaaninen työturvallisuus.

– Konttorityössä ja palveluammateissa havaintoja tehdään muun muassa työn kuormittavuuden jakautumisesta työntekijöiden välillä, työpisteiden ergonomiasta ja työpaikan henkilösuhteista. Monet näistä havainnoista voivat alla arkaluonteisia ja siksi havaintoja voi tehdä sähköisessä järjestelmässä myös nimettömästi.

Työturvallisuuden sähköinen järjestelmä kattaa myös työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin.

– Työnantaja on velvollinen selvittämään, mitä vaaratilanteita työtehtäviin voi liittyä, miten niitä voidaan välttää, miten vaarojen varalta suojaudutaan ja miten toimitaan, jos jotain tapahtuu. Tämä on asia, joka pitää käydä läpi jokaisen työntekijän perehdytysvaiheessa.

Sähköisessä järjestelmässä työn vaarojen selvitys ja arviointi on helppo päivittää, kun työolot ja työtehtävät muuttuvat. 

Säännölliset tarkastukset

Asiakaskohtaisesti räätälöitävä turvallisuuskävely on Safetumin mobiilipalvelun kolmas osa, turvallisuushavaintojen ja työn vaarojen selvityksen rinnalla. Organisaation turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja esimiehet voivat käyttää sitä pohjana työpaikan säännöllisille turvallisuustarkastuksille.

– Esimiehillä on velvoite valvoa, miten turvallisuusasiat on työpaikalla käytännössä hoidettu, Kortesalo sanoo.

Turvallisuuskävelyyn määritellään yksityiskohtaisesti, mitä asioita tarkastetaan.

– Jokaiselle työpaikalle laaditaan yksityiskohtainen tarkastuslista. Jos asia on kunnossa, se kuitataan ja jos ei ole, vika dokumentoidaan. Vikatilanteesta tulee kyseisen paikan vastuuhenkilölle turvallisuushavainto, jonka hän ottaa välittömästi käsittelyyn.

Kohti turvallisuustiedolla johtamista

Sähköisestä järjestelmästä saadaan helposti monipuolisia raportteja ja tilastoja muun muassa turvallisuushavainnoista, turvallisuuskävelyistä, turvallisuushavaintojen käsittelystä ja mihin asioihin turvallisuushavainnot liittyvät.

Turvallisuusraportit ja –tilastot antavat organisaatiolle hyvät mahdollisuudet parantaa turvallisuuttaan. Tietoja voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Yrityksen omistajat ja asiakkaat ovat yhä useammin kiinnostuneita myös työturvallisuudesta.

– Kun reaaliaikainen turvallisuustieto on yhdessä paikassa, sen hyödyntäminen on helppoa. Voimme hyvin puhua turvallisuustiedolla johtamisesta, Kortesalo sanoo.

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.