Tuomas Jurvelin blogikirjoitus
11.04.2019

Tuomas Jurvelin

Toimitusjohtaja

Safetum Oy

Digi myllertää vakuutukset ja turvallisuuden kiinteistöissä – kukaan ei ole turvassa!

"Olemme matkalla kohti reaaliaikaista turvallisuuden hallintaa, missä erilaisia riskitekijöitä, kuten vuoto-, rikos-, palo- ja tapaturmariskejä seurataan ja analysoidaan reaaliaikaisesti."

Turvallisuus on hyvä esimerkki digitalisaation myönteisistä mahdollisuuksista. Sen ansiosta kiinteistöjen turvallisuus voidaan tuoda helposti mitattavaan ja seurattavaan muotoon. Digi myllertää palvelut, turvallisuuden käsityksen ja riskienhallinnan kiinteistöissä. Omistajien, isännöitsijöiden, puheenjohtajien ja hallituksien jäsenien vastuu kasvaa ja korostuu. Turvallisuudesta tulee entistä näkyvämpää ja valta siirtyy kiinteistöjen käyttäjille, asukkaille ja osakkaille.

Siirrymme reaaliaikaiseen riskienhallintaan

Olemme matkalla kohti reaaliaikaista turvallisuuden hallintaa, missä erilaisia riskitekijöitä, kuten vuoto-, rikos-, palo- ja tapaturmariskejä seurataan ja analysoidaan reaaliaikaisesti. Olemme myös entistä lähempänä sitä päivää, kun tekoäly ennustaa ja arvioi automaattisesti mahdollisia vahinkoja sekä tapaturmia yrityksissä ja kiinteistöissä. Erilaiset anturit tuottavat dataa, joka analysoidaan ja käytetään kiinteistön käyttäjien turvallisuuden edistämiseen ja kunnossapitoon. Esimerkiksi paloturvallisuustekniikan määrävälein toteutettavista vuosihuolloista siirrytään anturiteknologian ja tiedon ansiosta laitteiston tarpeenmukaiseen huoltoon, joka säästää kustannuksia. On arvioitu, että vuonna 2015 internettiin yhdistettyjä erilaisia antureita oli noin 25 miljardia, kun vuonna 2020 niitä tulee olemaan yli 50 miljardia kappaletta. Kiinteistöjen vakuuttaminen tulee entistä lähemmin osaksi turvallisuuden hallintaa ja vakuutukset muuttuvat omatoimisen varautumisen huomioiviksi älykiinteistövakuutuksiksi. Vakuutusmaksut tulevat muodostumaan kiinteistön reaaliaikaisen riskiprofiilin mukaan Excel –pohjaisen, vanhan ja joustamattoman riski- ja hinnoittelutaulukon sijaan.

Älykiinteistövakuutus yhdistää turvallisuuden ja vakuutukset

Älykiinteistövakuutukset sisältävät vakuutusturvan ja turvallisuuden palvelut. Valta siirtyy asiakkaille. Vakuutuksen sisältö ja turvan kattavuus muodostuvat reaaliaikaisen riskiprofiilin mukaan, vastuulliset toimijat palkitaan muun muassa riskiä vastaavalla vakuutusmaksulla, paremmalla bonusturvalla sekä tietysti turvallisemmalla ympäristöllä. Asiakkaiden tulee voida vaikuttaa itse riskitasoon ja palvelumaksuihin.

​Finanssialan mukaan vuotovahingoista maksetut korvaukset nousivat viime vuonna kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Korvausmäärät ylittivät myös ensimmäistä kertaa palovahingoista maksetut korvaukset. Vuotovahingoista maksettiin viime vuonna korvauksia noin 174 miljoonaa, murtovahingoista 32 miljoonaa ja palovahingoista 159 miljoonaa euroa. Ikäpoistojen, omavastuuosuuksien sekä vakuutusehtojen ulkopuolelle jäävää osuutta ei kukaan ole laskenut. Sen osuuden maksavat kiinteistöjen omistajat, taloyhtiöiden asukkaat ja osakkaat. Lisäksi tavanomaisesti vakuutus ei korvaa palo- tai vuotovahingon välillisiä kustannuksia.

Valta siirtyy kiinteistöjen käyttäjille, asukkaille ja osakkaille

Kiinteistöjen pelastusturvallisuutta ja ylipäätään turvallisuutta tarkastellessa nousee usein mieleen, että olemmeko ulkoistaneet kiinteistöjen vastuulla olevan omatoimisen varautumisen viranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Viranomainen valvoo ja vakuutus korvaa kuvaa hyvin nykypäivän varautumista vahinkojen ja onnettomuuksien varalta. Vielä kun omatoiminen varautuminen kuitataan hoidetuksi valmiille lomakkeelle täytetyllä pelastussuunnitelmalla ja unohdetaan konkreettiset turvallisuutta edistävät toimenpiteet, varautumisen surkea kokonaisuus on yksissä kansissa.

Digitalisaatio muuttaa käsityksemme turvallisuudesta

Digitalisaatio muuttaa käsityksemme turvallisuudesta, vahinkoihin varautumisesta ja vakuuttamisesta. Valta siirtyy asiakkaille ja kiinteistöjen käyttäjille. Digitaalinen disruptio muuttaa yrityksien ja kiinteistöjen perinteisiä varautumismenetelmiä, turvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuo turvallisuuden reaaliaikaan. Vakuutusyhtiöiden ja pelastusviranomaisten rooli muuttuu. Kiinteistöjen omistajat ja haltijat hoitavat turvallisuutta ja torjuvat vahinkoja osana digitaalista turvallisuusympäristöä. Esimerkiksi 80 –luvulla rakennetussa asuinkerrostalossa sattunut palovahinko analysoidaan digitaalisessa ympäristössä ja riskistä tieto välitetään samanlaisiin saman riskitekijän omaaviin naapuritaloihin. Vahinkojen tutkinta ja analysointi sekä niistä oppiminen viedään aivan uudelle tasolle, joka mahdollistaa meille turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön sekä turvallisen kiinteistön. Digin myllerrykseltä ei ole kukaan turvassa, mutta digitalisaatio tulee kehittämään ihmisten turvallisuutta merkittävästi – hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan!

Tuomas Jurvelin, toimitusjohtaja, Safetum Oy

Blogikirjoitus on aikaisemmin julkaistu Kiinteistölehden verkkosivuilla.

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.