Miko Kortesalo mv 1024x547 E
08.04.2019

Miko Kortesalo

Riskipäällikkö

Safetum Oy

Asummeko riski­kiinteistöissä vai asuuko riski meissä?

Safetumin vuositilastot osoittavat joka kolmannen taloyhtiön kuuluvan turvallisuuden riskiryhmään. On hyvin tyypillistä, että taloyhtiön yleisissä tiloissa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa, kiinteistötekniikan huoltoja laiminlyödään, eivätkä asukkaat tunne pelastussuunnitelmaa.

Palo- ja pelastusturvallisuuden puutteet eivät ole riskiryhmään kuuluvien kiinteistöjen ainoa haaste, ne ovat vaarassa jäädä vahinkojensa kanssa yksin. Kiinteistövakuutusten vakuutusehdot ja suojeluohjeet asettavat vakuutuksenottajan vastuuseen toiminnastaan. Jos esimerkiksi kiinteistötekniikan huolto- tai korjaustoimien laiminlyönti vaikuttaa vahingon syntyyn, voidaan korvausta vähentää tai evätä. Vakuutusyhtiöt voivat vähentää esim. neljäsosan tulipalon korvaussummasta, mikäli kiinteistön jätepiste ei ole vaatimusten mukainen. Vuonna 2015 Safetum Oy:n tekemissä pelastustarkastuksissa 21 % jätepisteistä oli liian lähellä rakennuksia, 24 % oli lukitsematta, 17 % sisälsi ylimääräistä tuhopolttoriskiä lisäävää tavaraa.

”Tuntuu hassulta, että monelle ihmiselle heidän arvokkaimman sijoituksensa arvon turvaaminen on toissijainen asia.”

Vakuutusehtojen ja suojeluohjeiden sisällöt onkin syytä tuntea, ettei korvaustilanteessa tule yllätyksiä. Harhakäsitysten ja olettamusten aiheuttamalta mielipahalta vältyttäisiin, jos vakuutussopimus luettaisiin läpi jo vakuutusta otettaessa.

On kaikkien etu, että rakennuksen kunto tarkastetaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Tuntuu hassulta, että monelle ihmiselle heidän arvokkaimman sijoituksensa arvon turvaaminen on toissijainen asia. Suhteutettuna laajakaistaliittymästä maksetaan 500€ vuodessa per huoneisto, samaan aikaan samalla hinnalla savunpoistojärjestelmän vuosihuolto koko taloyhtiöltä voidaan jättää liian kalliina tekemättä.  

Miten saisimme loppumaan tämän kehityksen? Onko syyllinen kiinteistöjen huonossa kunnossa vai ihmisten välinpitämättömyydessä ja tietämättömyydessä? Korjattavaa löytyy varmasti kaikilta osa-alueilta. Loppupeleissä ihmisten päätöksistä, valinnoista ja toiminnasta muodostuu kiinteistön turvallisuus tai turvattomuus.

Kirjoittaja on vakuutusalalta kiinteistöalalle siirtynyt riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntija

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.